< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: על הנייר והניירת: כוח וידע במאה התשע עשרה (מיכאל זכים) (סמינר מכון כהן) [אונ ת"א & מקוון] 31.5.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1052925/

הציבור מוזמן לסמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות, שיתקיים ביום ב, 31.5.2021, בשעה 18:00, בבניין גילמן, חדר 499, אוניברסיטת תל אביב. הסמינר גם ישודר בזום, ראו פרטים למטה.

 

מרצה: מיכאל זכים

 

כותרת ההרצאה: על הנייר והניירת: כוח וידע במאה התשע עשרה

 

הנייר הוא חומר הגלם של הציוויליזציה, עד לאחרונה לפחות. תחילת תולדותיו בסין לפני כאלפיים שנה. משם הוא עבר לעולם האסלאם בימי הביניים ובהמשך לאירופה, בה התפתח במקביל לתרבות הדפוס. מדובר היה באמצעי יעיל להפליא ליצירת ידע ולהפצתו, על שלל צורותיו: מידע, מדע, ידיעה ודעת. על כן, פעולה פשוטה לכאורה של רישום בדף היא למעשה אירוע מכונן, שבמהלכה הנייר עובר טרנספורמציה והופך לניירת. ניירת זאת מפרקת את העולם החומרי לגורמיו – ל"נתונים", "משתנים" ו"היבטים", בין השאר – במטרה להרכיבו מחדש, והפעם בהתאם לתכנית מסודרת. הגשמיות של הנייר משמשת אפוא כמצע לכוח ההפשטה הטמון בניירת. פנומנולוגיה זו עומדת במרכז ההרצאה, שתבחן את גלגוליה בשתי אפיזודות היסטוריות: יצירת כלכלת שוק בארצות הברית במאה התשע-עשרה באמצעות דוחות וחשבונות; ויצירתה של אומה הודית בידי פקידים אימפריאליים בריטים באותה תקופה באמצעות מפקדים סטטיסטיים. שני המקרים מוכיחים עד כמה "העט חד יותר מהחרב".

 

המפגש גם ישודר בכתובת

https://us02web.zoom.us/j/84179592877?pwd=WlNLanJUUDgxdnE1Z2JwTjZRWkVOUT09

 

יו"ר: שאול קציר

https://drive.google.com/file/d/1o5qrQnqYbno_KhFMNbDq-a_eSTvrRdeO/view?usp=sharing

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
בניין גילמן חדר 449, אוניברסיטת תל אביב.
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה