< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: מרחבי עבודה משותפים: עובדים יהודים וערבים בארגוני עבודה בישראל (אסף דר) [חיפה & מקוון] 8.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1052911/

החוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה בשיתוף קהילת ארגונים ועבודה באגודה הסוציולוגית הישראלית שמחים להזמינכן.ם לאירוע לכבוד ספרו של פרופ' אסף דר:

 

"מרחבי עבודה משותפים: עובדים יהודים וערבים בארגוני עבודה בישראל"

[בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה]

 

דברי פתיחה וברכות

ד"ר אסף לבנון, החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה

ד"ר רונית ויסמל־מנור, המחלקה לניהול וכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה

דוברות.ים

פרופ' מיכל פרנקל, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית

ד"ר נוהאד עלי, החוג לסוציולוגיה, האקדמית גליל מערבי

המחבר: פרופ' אסף דר, החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה

 

תקציר

פרויקט המחקר של מרחבי עבודה משותפים מרחיב את תפיסת הדמוקרטיה אל תוך מקומות העבודה בישראל ומתמקד בעבודה המשותפת של עובדים יהודים וערבים אזרחי ישראל, ביחסים הנוצרים ביניהם ובאופן שבו הם מנהלים את המתחים המחלחלים למקום העבודה מתוך הסְ פֵ רָ ה הפוליטית. המחקר, שמומן ונוהל אדמיניסטרטיבית על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה, בדק אם ומתי הסכסוך חודר מהספרה הפוליטית־חברתית אל תוך מקום העבודה, והאם הוא מאיים על מרקם היחסים בין עובדים יהודים לערבים. מערך המחקר כלל השוואה בין שלושה מגזרים כלכליים שבהם מתקיימים מפגשים תכופים ומתמשכים בין עובדות ועובדים יהודים וערבים: רפואה (בית חולים ציבורי גדול בצפון הארץ) ייצור (מפעל ייצור של חומרי ניקוי) והיי־טק (שתי חברות רב־לאומיות, האחת ישראלית והאחרת זרה). ממצאי הפרויקט היו מסד למודל יישומי ליצירת מרחב עבודה משותף לעובדים יהודים וערבים. המודל מבטיח לעובדים ממוצא אתני־לאומי־דתי מובחן שוויון זכויות בסיסי בין עובדים בתפקידים זהים, ויכולת התמודדות גבוהה עם מתחים חיצוניים שמקורם בסכסוך האתני־לאומי החודרים למקום העבודה ומאיימים על מרקם היחסים בין העובדים היהודים והערבים.

8.6.21, 15:30-14:00

https://us02web.zoom.us/j/88064494144#success

מפרסם ההודעה
ד"ר אסא מרון asamaron@soc.haifa.ac.il
כתובת מלאה
חדר הסמינרים של בית הספר למדעי המדינה 4041, אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה