< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תזכורת / תכנית לימודים: תכנית חדשה ללימודי תעודה בארכיונאות ומידענות [אונ ת"א] דדליין=31.8.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1052902/

תכנית חדשה ללימודי תעודה בארכיונאות ומידענות נפתחת באוניברסיטת תל אביב בשיתוף האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע.

התכנית החדשה ללימודי תעודה בארכיונאות ומידענות, הפועלת במסגרת החוג להיסטוריה של עם-ישראל, נועדה להקנות לתלמידיה השכלה אקדמית והכשרה מעשית בתחומים אלה. היא מיועדת לבוגרי מוסדות אקדמיים.
תכנית הלימודים כוללת קורסים תיאורטיים, הנוגעים בשאלות עקרוניות שעניינן הכרת הרקע התרבותי, ההיסטורי והמשפטי שעליו מבוססת הארכיונאות. לצד הדיון התאורטי כוללת התכנית קורסים וסדנאות שמטרתם הקניית הפרקטיקה של שימור התיעוד והנגשתו, כמו גם היבטים שונים של שימוש בטכנולוגית המידע. בתכנית נכללים קורסים ממוקדים המיועדים ללימודי המידענות שיוכלו להוות בסיס להשתלמויות נוספות בתחום. סגל המרצים מורכב מאנשי אקדמיה, מומחים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה.
התכנית מעניקה תעודה המוכרת גם על-ידי "האיגוד לארכיונאות ולמידע". בוגריה יוכלו להשתלב הן בארכיונים בארץ ובעולם המתעדים אירועים היסטוריים, והן במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי, בניהול הארכיון ומאגר המידע המוסדי.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה:
ד"ר יובל שחר – ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל – yshahar@tauex.tau.ac.il
פרופ' רוני שטאובר – מרכז התכנית מטעם החוג – stauber@tauex.tau.ac.il
טל אלון – מזכירת החוג talalo3@tauex.tau.ac.il
ימי קבלה
א' 10:00-13:00 ב'-ה' 09:00-13:00
בניין קרטר קומה ראשונה חדר 206
03-6409227

יום פתוח על התוכנית יתקיים ב-7 ביוני ב-10:30 (ראו קישור בהמשך)

https://www.tau.ac.il/open-day-online?utm_source=google&utm_medium=google_search&utm_campaign=openday-apr-21

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע chairperson.aia@gmail.com 052-4475458
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה