< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: חפירות בהווה, חלק א (רפי גרינברג וגדי אלגזי) [אונ ת"א & מקוון] 26.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1042423/

הציבור מוזמן לסמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות, ביום ב, 26.4.2021, בשעה 18:00, בבניין גילמן, חדר 449, אוניברסיטת תל אביב. השתתפות פיזית בסמינר מותנית בתו ירוק. הסמינר ישודר במקביל בזום. ראו פרטים למטה.

דוברים: רפי גרינברג וגדי אלגזי (אוניברסיטת תל אביב)

כותרת: חפירות בהווה, חלק א

תחת כותרת זו מכונסות בשני מושבים של סמינר המחקר ארבע הרצאות מתחומים שונים המתייחסות למוסתר, מושכח, למתעקש לחרוג מזמנו, למה שנתפס בתורת ״קבוע״ אבל מספר סיפור היסטורי, לקשרים הנחשפים בין ההווה לבין שכבות-עבר נוכחות-מודחקות. ההרצאות מנסות להראות כיצד חפירות אלו חותרות תחת ודאויות-ההווה ומאתגרות אותן. במושב הראשון, רפי גרינברג ידבר על ארכיאולוגיה של זמננו, וגדי אלגזי ידבר על החפירות בין הריסות אל-עראקיב.

הכניסה למפגש מותרת לבעלי ״תו ירוק״ בלבד ובהתאם להנחיותיו, יש לשלוח אישור מתאים מראש לכתובת cohn@tau.ac.il

המפגש גם ישודר בכתובת https://us02web.zoom.us/j/84179592877?pwd=WlNLanJUUDgxdnE1Z2JwTjZRWkVOUT09

יו"ר: שאול קציר

 

https://drive.google.com/file/d/11QWI2icjHVPcXDYVVAj3_UUszRSPL42j/view

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה