< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: מחלוקת המאזניים במאה ה-17 (עדו יעבץ) (סמינר מכון כהן) [אונ ת"א & מקוון] 19.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1041507/

הציבור מוזמן לסמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות, שיתקיים ביום ב, 19.4.2021, בשעה 18:00, בבניין גילמן, חדר 449, אוניברסיטת תל אביב. הסמינר גם ישודר בזום, ראו פרטים למטה.

מרצה: עדו יעבץ

כותרת: מחלוקת המאזניים במאה ה-17

תקציר:

במהלך המחצית השניה של המאה ה־16 ושלשת העשורים הראשונים של המאה ה־17 התפתחה מחלוקת מדעית-תיאורטית סביב עקרונות הפעולה של מטוטלות ומאזניים אידיאליים. בספרם על המחלוקת רן ודמרו טענו שלוויכוח זה היתה תרומה חשובה להתפתחות ה״מהפכה המדעית״. ההרצאה תבחן את הטענה בעיקר תוך בחינת הגישות המרכזיות בשלבי המחלוקת המאוחרים. נראה שביסודן חלוקה של הפיסיקה הקדם־קלאסית לשתי תיאוריות שאינן ניתנות לישוב הדדי ושלא ניתן היה להכריע ביניהן באמצעות טיעונים מבוססי עקרונות יסוד. נצביע על כך שניתן לערוך ניסויים שיסייעו להגיע להכרעה בויכוח, אך נראה שאלו לא נערכו. מכך עולה שאלה ביחס למקומו של הניסוי והיחסים בינו לבין המשגה וכימות תאורטיים במתודולוגיה המדעית של התקופה.

הכניסה למפגש מותרת לבעלי ״תו ירוק״ בלבד ובהתאם להנחיותיו, יש לשלוח אישור מתאים מראש לכתובת cohn@tau.ac.il

https://drive.google.com/file/d/1gNAOvV5BuKJ48kXg9od_ldzdq0OOypYq/view

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה