< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: דו הפרצופיות של מדעי המוח: היבטים פילוסופיים (מנחם פיש, שירה שמואלי, ומאיה רומן) [תל אביב & מקוון] 12.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1041014/

הציבור מוזמן לסמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות, שיתקיים ביום ב, 12.4.2021, בשעה 18:00. הסמינר יתקיים פיזית בבניין גילמן, חדר 449, אוניברסיטת תל אביב, וישודר בזום במקביל (ראו פרטים למטה).

 

מנחם פיש, שירה שמואלי, ומאיה רומן

(מכון כהן)

 

ישתתפו בפאנל בנושא:

דו הפרצופיות של מדעי המוח: היבטים פילוסופיים

 

מדעי המוח בכלל, והנוירוביולוגיה בפרט, נהנים משגשוג מתמשך, הישגים רפואיים רבים, ויוקרה רבה. עם הצלחתם המחקרית עולה גם יומרתם לספק ביום מן הימים הסבר רדוקטיבי כולל וממצה לכל המרחב הקוגניטיבי האנושי החל בתפיסה, היווכחות, התנסות, רגש ושיפוט, וכלה בפקפוק, התלבטות, ביקורת, ושיקולי ראויוּת. למרות שמעט מאוד, אם בכלל, מכל זה הושג עד היום, לרעיון הרדוקטיבי היסודי הניצב בבסיס המאמץ המחקרי הזה, השפעה מדאיגה ביותר על האופן בו אנו תופסים את עצמנו כמחויבים, אוטונומיים ואחראים למעשינו. פאנל זה מבקש לבחון שלושה היבטים מעניינים של הבעיה הפילוסופית החריפה שמציבים מדעי המוח בתחום הנורמטיביות האנושית. (א) אי-היכולת העקרונית להבחין בין הינתנות לדחף לבין היענות לנורמה במונחים נויוביולוגיים ומשמעויותיה; (ב) כיצד למרות זאת מגויסים מדעי המוח כדי להצדיק מחויבות נורמטיבית כלפי בעלי חיים; ו-(ג) כיצד התוכנית הרדוקטיבית של מדעי המוח שומטת את הקרקע מניה וביה מתחת לרגלי תביעתם שלהם לראויות מדעית.

 

הכניסה למפגש מותרת לבעלי ״תו ירוק״ בלבד ובהתאם להנחיותיו, יש לשלוח אישור מתאים מראש לכתובת cohn@tau.ac.il

 

המפגש גם ישודר בכתובת

https://us02web.zoom.us/j/84179592877?pwd=WlNLanJUUDgxdnE1Z2JwTjZRWkVOUT09

 

יו"ר: שאול קציר

https://drive.google.com/file/d/1sSL-Itasu4oJypmbgeMYI4bCVaFwEwJK/view?usp=sharing

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה