< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: אבן ח'לדון על הסוציולוגיה של האומנויות והמדעים (אחמד אגבריה) [מכון כהן אונ ת"א & מקוון] 5.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1033110/

הציבור מוזמן לסמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות, שיתקיים בתאריך 5.4.2021, בשעה 18:00. ההרצאה תתקיים בבניין גילמן, חדר 449, אוניברסיטת תל אביב (כניסה לבעלי תו ירוק בלבד, ראו פרטים למטה), ותשודר גם בזום (ראו קישור למטה).

מרצה: אחמד אגבריה

תקציר: אבן ח'לדון על הסוציולוגיה של האומנויות והמדעים
בהקדמה למדע ההסטוריה, תוך התייחסותו למדע החדש שקרא לו בשם 'עִלְם אל-עֻמְרַאן' (מדע הסוציולוגיה), טוען אבן ח'לדון כי ההיסטוריה היא תנועה המתרחשת על הציר המחבר בין שני קצוות; החברה הבדואית מצד אחד והחברה האורבנית מצד שני. תנועה זו אינה אקראית, אלא מניע אותה כוח חברתי אינהרנטי שלעיתים לובש לעצמו צורות דרמטיות שאינן נטולות אלימות. אבן ח'לדון מכנה כוח זה בשם 'התודעה הקיבוצית' (עַצַבִּיַּה) ובאמצעותו הוא מנסה להסביר תופעות חברתיות כגון עלייתן ונפילתן של מדינות, ההתפתחות הסוציולוגית של תרבות מסוימת, הפילוסופיה של ההיסטוריה והתפקיד המכריע של הכלכלה בכל מהלך פוליטי והיסטורי. אלה הנושאים שקיבלו את מרבית תשומת הלב במחקר על הגותו של אבן ח'לדון.
ההרצאה תתמקד בפרקים האחרונים של ההקדמה המוקדשים להיסטוריה של האומנויות והמדעים שהופיעו בתרבות האסלאם. אנסה לקרוא את הופעתם והתפתחותם של האומנויות והמדעים דרך המשקפיים הסוציולוגים של אבן ח'לדון, במיוחד דרך הדיכוטומיה של נוודות ואורבניזם שאבן ח'לדון מעמיד במרכזה של כל הוויה חברתית.

הכניסה למפגש מותרת לבעלי ״תו ירוק״ בלבד ובהתאם להנחיותיו, יש לשלוח אישור מתאים מראש לכתובת cohn@tau.ac.il

המפגש גם ישודר בכתובת
https://drive.google.com/file/d/14TO_oPOoz3mZRBrmVvisTIUTErtvHUgI/view?usp=sharing

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה