< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: היסטורית הגרעין הישראלי כמושא למחקר אקדמי: תובנות, לקחים ושאלות פתוחות לאחר כשלושים וחמש שנות מחקר (אבנר כהן) [מכון כהן אונ ת"א, מקוון] 8.3.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1030510/

הציבור מוזמן לסמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות, שיתקיים ביום ב, 8.3.2021, בשעה 18:00, בזום (קישור למטה ובצרופה)

שם המרצה: אבנר כהן

כותרת: היסטורית הגרעין הישראלי כמושא למחקר אקדמי: תובנות, לקחים ושאלות פתוחות לאחר כשלושים וחמש שנות מחקר

תקציר:
בהרצאה זו אהרהר רטרוספקטיבית על כשלושים וחמש שנות עבודה בשדות ההיסטוריה הגרעינית הישראלית. אגע בשני עניינים מרכזיים. האחד, שאלת אפשרותו הפרקטית והלגיטימיות האקדמית של מחקר היסטורי בנושא שנתפס כולו כדבר סוד. האם מחקר אקדמי בנושא הוא בכלל אפשרי בעת הזאת? תשובתי תהא חיובית אך במגבלות. הנושא השני שאגע בו נוגע לשאלת הייחודיות של ההיסטוריה הגרעינית הישראלית מתוך התייחסות לעידן הגרעיני כולו. ישראל המציאה והורישה לעולם דפוס התנהגות ייחודי משלה של התמודדות עם הפצצה, עמימות. העמימות נחתמה כעסקה מדינית עם ארה”ב ב-1969, אבל שורשי העמימות קדומים הרבה יותר מעסקת ניקסון-מאיר. אטען שראשיתם באופן העמום שצרפת קיבלה את החלטותיה הגרעיניות באמצע שנות החמישים מחד, ובאופן העמום שבן גוריון טיפל בנושא הגרעיני כאב המייסד שלו מאידך. אסיים בכמה מילים על מצב הידע בתחום: מה ידוע, מה אינו ידוע, ולמה ניתן לקוות בעתיד.

מגיבה: אור רבינוביץ’ (האוניברסיטה העברית)
המפגש ישודר בכתובת
https://us02web.zoom.us/j/84179592877?pwd=WlNLanJUUDgxdnE1Z2JwTjZRWkVOUT09
כדי לשמור על בטיחות סביבת הרשת נבקש מכולם להזדהות בשם מלא
ולהמתין בחדר ההמתנה לאישור

https://drive.google.com/file/d/10awb_vKbs7vZUsZJmEcU-XHdhAfDLS8H/view?usp=sharing

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added