< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: אתיקה במקום פוליטיקה? הסגל האקדמי ויחסי יהודים ערבים באקדמיה (סדרת מידות טובות רעות, מעברים) [מקוון] 29.12.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0122714/

שלום רב,

ביום שלישי הקרוב במעברים,  אתיקה במקום פוליטיקה?  הסגל האקדמי ויחסי יהודים ערבים באקדמיה.  מפגש עם ד”ר אלנאבולסי רג’דה, גב’ מיכל ברק, פרופ’ עירן הלפרין, ד”ר אדר כהן וד”ר רביע עאסי. מנחים ד”ר מהא כרכבי סבאח (בן גוריון) ופרופ’ דוד לוי-פאור  (העברית), יום שלישי ה 29 בדצמבר 2020 בשעה  20.00- 21.30  כתובת הזום למפגש כאן.

אתיקה, פדגוגיה, פוליטיקה? מה תפקידנו מול נושאי מגוון בכלל ויחסי יהודים ערבים באקדמיה ובחברה הישראלית בכלל? המפגש בעקבות מחקר של מרכז אקורד לפסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי. המחקר בהובלת פרופ’ עירן הלפרין, בשיתוף עם יזמות אברהם וקרן רוטשילד, הקיף סטודנטים ערבים ויהודים ב 12 מוסדות השכלה גבוהה. מטרת המחקר לבחון את השפעת הקשרים והאינטראקציות בין הסטודנטים על תפיסות ועמדות כלפי הקבוצה האחרת. ניתן לקרוא את עיקרי הממצאים כאן.  נמצא שהאינטראקציה בעלת ההשפעה המשמעותית ביותר על מוטיבציה לקרבה חברתית, עמדות הסטודנטים כלפי הקבוצה השנייה ורגישות לאחר היא עבודה משותפת בקורסים. ראו גם כתבתה של שירה קדרי-עובדיה שפורסמה בעתון הארץ .  נציג את המחקר ואז נדוןן בניסיון האישי, בציוויים האתיים מול אלה הפוליטיים.

תוכנית מפגשי הסמסטר, כולל הסידרה מידות טובות מידות רעות, בקישור זה.

צילומי הפעילויות מועלים לאתר כיומיים לאחר הפעילות. הם נגישים מהאתר מערוץ היוטיוב שלנו.  הודעות על פעילויות וקישורים לזום מגיעות לנרשמים לרשת האמייל שלנו.

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added