< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכנס השנתי של התאגיד הממלכתי – המרכז למורשת יהדות אתיופיה: "ירושלים - בין אתיופיה לישראל" [מקוון] 29-30.12.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0122210/

התאגיד הממלכתי – המרכז למורשת יהדות אתיופיה מציג
הכנס השנתי “ירושלים – בין אתיופיה לישראל”
כנס מקוון 30-29.12.2020, י”ד-ט”ו בטבת תשפ”א, ימים שלישי ורביעי.

יום שלישי 29.12.2020, 14:45
https://us02web.zoom.us/j/86193379664?pwd=c2g3cklYYXE5SEllOXV6TkJVWDlBZz09;
סיסמא: 8888

16:15-15:00 | מושב ראשון: ברכות והרצאת פתיחה

יו”ר: ד”ר שמחה גתהון, יו”ר התאגיד הממלכתי – המרכז למורשת יהדות אתיופיה, מכללת סמינר הקיבוצים והמכללה למנהל ראשון לציון.

ברכות:
שר התרבות והספורט: ח”כ חילי טרופר.
שרת העלייה והקליטה: ח”כ פנינה תמנו-שטה.
סגן השר לביטחון פנים: ח”כ גדי יברקן.
יו”ר הועדה המדעית של המרכז: ד”ר אנבסה טפרה.
מנכ”ל התאגיד הממלכתי – המרכז למורשת יהדות אתיופיה: מר נפתלי אברהם.

הרצאת פתיחה: פרופ’ חגי ארליך, אוניברסיטת ת”א: ישראל, אתיופיה ויהודי אתיופיה.

16:30-16:15 | הפסקה

17:45-16:30 | מושב שני: יהדות אתיופיה והעולם

יו”ר: פרופ’ הגר סלמון, האוניברסיטה העברית.

ד”ר רן הכהן, אוניברסיטת ת”א: אני שחרחורת? לתולדות השחרתם של יהודי אתיופיה.
פרופ’ סטיבן קפלן, האוניברסיטה העברית: השפעות יהודיות-תנכיות על דתות אתיופיה: מחשבות חדשות.
ד”ר נח גרבר, אוניברסיטת ת”א: מיסיונרים ומיסיונר שכנגד: לשאלת הביתא-ישראל בירושלים העות’מאנית.

18:00-17:45 | הפסקה

18:15-18:00 | הענקת פרס לעבודות מחקר מצטיינות מטעם המרכז למורשת יהדות אתיופיה

19:30-18:15 | מושב שלישי: יהודים באתיופיה

יו”ר: ד”ר אנבסה טפרה, אוניברסיטת ת”א.

ד”ר יוסי זיו, מכללות אורות ישראל ושאנן: מאתיופיה לירושלים – בין חזון למעשה.
ד”ר בר קריבוס, אוניברסיטת הרוהר – בוכום: המצודות של יהודי אתיופיה בהרי סמיין ותפקידן
במלחמות עם הממלכה הסולומונית.
הרב מנחם ולדמן, רב קהילות הממתינים לעלייה באתיופיה: תמורות ושינויים ביהדות אתיופיה
במאה העשרים בעקבות שרשרת אסונות בשלהי המאה התשע-עשרה.

סיום משוער | 19:45

יום רביעי 30.12.2020, 14:45
https://us02web.zoom.us/j/82509578617?pwd=dnJVNzdSK1FKTzZEYnhhNXNLOUIwdz09;
סיסמא: 8888

16:15-15:00 | מושב ראשון: בין אתיופיה לישראל

יו”ר: פרופ’ בת ציון עראקי קלורמן, האוניברסיטה הפתוחה.

ד”ר אנבסה טפרה, אוניברסיטת ת”א: מאפיינים של אמהרית מעוברתת.
גב’ שלומית לזר, אוניברסיטת בן-גוריון: רקמה מסורתית בין אתיופיה לישראל.
הרב ד”ר שרון שלום, הקריה האקדמית אונו: יחסי ממסד וקהילה – מי ממנה קס (כהין) לשמש כרועה רוחני בקהילה.

16:30-16:15 | הפסקה

17:45-16:30 | מושב שני: יהודי אתיופיה והממסד בישראל

יו”ר: פרופ’ גליה צבר, המרכז האקדמי רופין ואוניברסיטת ת”א.
ד”ר בני פירסט, האוניברסיטה העברית: חיים ומוות ביד הלשון: פליטות פה פוליטיות ביחסי ישראל ואתיופיה.
גב’ אילה הנדין, אוניברסיטת בן-גוריון: ממחאה למדיניות של שותפות | המקרה של התוכנית לקידום מצוינות אקדמית של סטודנטים יוצאי אתיופיה.
ד”ר דב גולדפלם, מכללת ליפשיץ: יהודי אתיופיה בין הכיסאות: משרד החוץ נגד הסוכנות היהודית.

18:00-17:45 | הפסקה

19:15-18:00 | מושב שלישי: החלום ושברו!? צעירים יוצאי אתיופיה במדינת ישראל

יו”ר: ד”ר שולה מולא, אוניברסיטת בן-גוריון.

ד”ר שמחה גתהון, מכללת סמינר הקיבוצים והמכללה למנהל ראשון לציון, ד”ר טל יעקובי וד”ר ענת אור רימון, המכללה למנהל ראשון לציון: הקשר בין חיזוק המורשת והתרבות לבין הדימוי העצמי בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה.
ד”ר נעמי שמואל, האוניברסיטה העברית: צברים ממוצא אתיופי: הדור החדש.
ד”ר שרית קופמן-שמחון, מכללת אמונה ומכללת סמינר הקיבוצים: דימוי “ירושלים של זהב” בתיאטרון יוצאי אתיופיה בישראל: החלום ושברו.

סיום משוער | 19:30

ההשתתפות פתוחה לקהל הרחב ללא הרשמה מוקדמת וללא תשלום
לפרטים נוספים: ניר – nir@moreshete.org.il

https://us02web.zoom.us/j/86193379664?pwd=c2g3cklYYXE5SEllOXV6TkJVWDlBZz09 יום שלישי ה-29.12.2020
סיסמא 8888

https://us02web.zoom.us/j/82509578617?pwd=dnJVNzdSK1FKTzZEYnhhNXNLOUIwdz09 יום רביעי ה-30.12.2020
סיסמא 8888

למודעה המלאה ולהרשמה: https://lp.vp4.me/cq7o

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added