< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: איך אפשר "לשכוח" כסף? היפותזות הסבריות ככלי שמרני בקביעת מדיניות מקרו-כלכלית (מיקי פלד ואורי בלקינד) [אונ תל אביב, מקוון] 7.12.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0120220/

הציבור מוזמן לסמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות ביום ב, 7.12.2020, בשעה 18:00. הסמינר יתקיים בזום (ראו פרטים למטה)

אורי בלקינד (מכון כהן) ישוחח עם מיקי פלד (מכון כהן) על מחקרו בנושא:
איך אפשר “לשכוח” כסף? היפותזות הסבריות ככלי שמרני בקביעת מדיניות מקרו-כלכלית

ההסבר המקובל לחוסר המוכנות והתרומה של בנקים מרכזיים לפרוץ המשבר הכלכלי של 2008 הוא “וירוס אינטלקטואלי” שגרם לשכחת החשיבות של המערכת הפיננסית ליציבות המשק כולו. באמצעות מקרה הבוחן של הבנק המרכזי הבריטי, ראשית אראה כי טענה זו אינה מתיישבת עם המידע והדיונים שניהלו מקבלי ההחלטות בזמן אמת. שנית, אציג הסבר להתעלמות המבוסס על השימוש הייחודי שעושים קובעי המדיניות המקרו-כלכלית בהיפותזות הסבריות על מצב המשק. היווצרות מארג הסברי סבוך נותן עדיפות למדיניות שמרנית ומכאן שניתן גם לשים את האצבע על הדרוש תיקון בעבודת הבנקים המרכזיים.

המפגש ישודר בכתובת
https://drive.google.com/file/d/1vh-OkT_vpgatd753KQR26lkH-IvB_y7r/view?usp=sharing

כדי לשמור על בטיחות סביבת הרשת נבקש מכולם להזדהות בשם מלא
ולהמתין בחדר ההמתנה לאישור

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added