< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: פונקציות פסיכולוגיות וארגון היררכי: אלכסנדר לוריא בין פסיכולוגיה הוליסטית למציאות הסובייטית (אלי למדן וז'וזה ברונר) (סמינר היסטוריה ופילוסופיה של המדעים) [מכון כהן, מקוון] 30.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0112815/

הציבור מוזמן לסמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות, שיתקיים ביום שני, 30.11.2020, בשעה 18:00. הסמינר יתקיים בזום (ראו כתובת למטה).

 

ז'וזה ברונר (מכון כהן) ישוחח עם אלי למדן (מכון כהן) על מחקרו בנושא:

 

פונקציות פסיכולוגיות וארגון היררכי: אלכסנדר לוריא בין פסיכולוגיה הוליסטית למציאות הסובייטית

 

אלכסנדר לוריא היה אחד הפסיכולוגיים הסובייטיים המוכרים ביותר במערב ומחקריו בתחום האפזיה היו בין אלה שעיצבו את הנוירופסיכולוגיה העכשווית. על פי תפיסתו, תפקודים פסיכולוגיים, כמו גם מבנים מוחיים המתווכים אותם, מהווים מערכות פונקציונליות מאורגנות והיררכיות. לוריא ניסח גרסה ראשונה של תפיסה זו בספרו טבע הקונפליקטים האנושיים (1932). בהרצאה נראה כי לוריא פיתח את הגישה הזאת כתוצאה משילוב בין העניין הגובר שלו בגישות פסיכולוגיות הוליסטיות בנות זמנו לבין שיקוף המציאות החברתית והאידיאולוגית של ברית המועצות. כמו כן, נבחן מקרה זה כדוגמא לחשיבותה של "נדידת" ידע ושל אופיו הדואלי של המדע – כפרקטיקה טרנס־לאומית ומוסד חברתי מקומי כאחד.

המפגש ישודר בכתובת

https://us02web.zoom.us/j/82399598194?pwd=UWljS2NlTDl4dTFpeG1HVHRJMjZpdz09

כדי לשמור על בטיחות סביבת הרשת נבקש מכולם להזדהות בשם מלא

ולהמתין בחדר ההמתנה לאישור

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה