< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: שינויים בפרדיגמה: ויזואליזציה של ספרי דקדוק ברנסנס והחברה המלכותית (רעי שרירא ועודד רבינוביץ') [מכון כהן ת"א, מקוון] 26.10.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0101909/

אנו מזמינים אתכם לסמינר המחקר של מכון כהן שיתקיים ביום ב, 26.10, בשעה 18:00. האירוע יתקיים בזום (ראו קישור למטה).

עודד רבינוביץ' (הסטוריה, אוניברסיטת תל אביב) ישוחח עם רעי שרירא (אקדמית פולונסקי, ון ליר) על מחקרו בנושא:

שינויים בפרדיגמה: ויזואליזציה של ספרי דקדוק ברנסנס והחברה המלכותית

חברי החברה המלכותית כגון ג׳ון לוק או רוברט הוק היו מוכשרים במיוחד בשימוש בטבלאות. טבלאות שהם שרטטו במחברות ופרסמו בחיבורים שימשו אותם לחבר בין גופי ידע שונים ולזהות חוקיות בין תופעות טבע שונות. בדיון זה אבקש להבין כיצד חברי החברה המלכותית פיתחו את הכישורים הויזואלים הדרושים לשימוש כה יעיל בטבלאות באמצעות בחינה של מערכת החינוך בה הם עוצבו: בתי ספר הומניסטיים. נסתכל על ההיסטוריה הארוכה של ויזואליזציה בדקדוק – מפרגמנטים בפפירוס, דרך כתבי יד על קלף ולבסוף בספרים מודפסים – ונבחן את ההתקבלות של פרקטיקות ויזואליות בקרב מורים ותלמידים באנגליה של המאה ה-16 וה- 17. מתוך כך נתמודד עם שאלות מתודולוגיות רחבות על ויזואליזציה במדע, על העברה קוגניטיבית ועל הקשרים בין החינוך ההומניסטי הישן למדע החדש.

המפגש ישודר בכתובת:
https://us02web.zoom.us/j/84486696227?pwd=V2xId25kMFM4SWF4RG10UzR6aHFLUT09
כדי לשמור על בטיחות סביבת הרשת נבקש מכולם להזדהות בשם מלא
ולהמתין בחדר ההמתנה לאישור.

https://drive.google.com/file/d/1dUJnFXQdq–ZZT-xHZurOUhPat1uCrXu/view?usp=sharing

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה