< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: שלא כדרך הטבע: מיניות, מוסר וחברה אצל אולריכס, קרטבני ופרויד (גל הרץ וז'וזה ברונר) [מקוון] 19.10.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0101416/

הציבור מוזמן לסמינר המחקר הראשון של מכון כהן להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות, שישודר בזום לאור המצב.

גל הרץ וז’וזה ברורנ ישוחחו על: שלא כדרך הטבע: מיניות, מוסר וחברה אצל אולריכס, קרטבני ופרויד

תקציר:
עורך הדין הגרמני קרל היינריך אולריכס (1825-1895) והעיתונאי האוסטרו-הונגרי קרל מריה קרטבני (1824-1882) היו מחלוצי מחקר המיניות וקידום זכויות ההומוסקסואלים באזור דובר הגרמנית במחצית השנייה של המאה ה-19. הם חיברו בין מדע למאבק פוליטי ודרשו זכויות עבור הקבוצות המכונות כיום להט”ב, הרבה לפני שתביעותיהן של קבוצות אלו זכו להכרה חברתית ומשפטית. מאבקם התבסס על ערעור ההבחנה בין מיניות טבעית ושאינה טבעית: הבחנה שלטענתם נשענה לא על בסיס מדעי אלא על מוסר נוצרי, דעות קדומות ואינטרסים פוליטיים, ויצרה חיבור מעוות בין מיניות, מכובדות ואשמה. גל הרץ יטען כי למרות המשותף ביניהם, שני ההוגים נחלקו ביחס למושג הטבע. אולריכס ביקש לבסס תפיסה רחבה יותר של טבע כיסוד לעמדה מדעית ותביעה פוליטית, בעוד שעבור קרטבני, גישה מודרנית למיניות נדרשת לוותר על הטענה שהטבעי הוא גם מוסרי.
בהמשך לפולמוס זה, ז׳וזה ברונר יציג את תפישותיו של זיגמונד פרויד (1856-1939) מול שני ההוגים שקדמו לו. גם פרויד עסק בקשרים המורכבים בין מיניות, מוסר וחברה, אם כי מזווית פסיכולוגית. גם הוא ביקר את המוסר המיני של תקופתו ואת המחיר הנפשי המופרז שהחיבור הבעייתי בין מיניות, מכובדות ואשמה תבע מבני זמנו. מתוך הפרספקטיבה שהציע הוא יצר חיבור שונה בין שאלת הטבע והמיניות, וניסח עמדה מורכבת כלפי הומוסקסואליות.

יום שני, 19.10.20, 19:30-18:00

המפגש ישודר בכתובת:
https://drive.google.com/file/d/1aFR5ZzmXyrhcdWE-VmxI6bQQKh_CJR5n/view?usp=sharing

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added