< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: עם חברי סגל חדשים באקדמיה (סדרת מעברים) [מקוון] 6.10.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0100404/

מפגש עם חברי סגל חדשים באקדמיה. משתתפים: ד"ר יואב קפשוק  (המכללה האקדמית כנרת), ד"ר אירה (אירינה) ליאן  (העברית), ד"ר מה כרכבי סבאח (אונ' בן-גוריון), ד"ר פבל גולדשטיין (אונ'  חיפה),  יום שלישי ה 6 באוקטובר 2020 בין 14.30  ו 16.00.  כתובת הזום למפגש כאן.

נברך את המצטרפים החדשים, נכיר את מסלול ההתפתחות שלהם, נלמד מניסיונם וננסה להבין כיצד הם חושבים על ההתפתחות המקצועית העתידית שלהם. היכן יהיו, אקדמית ואישית, בעוד עשור או שניים.

ד"ר פבל גולדשטיין הוא חבר סגל וראש מגמה לביוסטטיסטיקה בבית הספר לבריאות הציבור (אוניברסיטת חיפה). מחקרו עוסק בפיתוח שיטות חדשות למדידה וטיפול בכאב כרוני עם דגש על מחקר מולטידיסציפלינרי.  כמו כן, הוא עוסק בפעילות חברתית על מנת להעלות מודעות לבעיה של כאב כרוני. פבל סיים את הדוקטורט שלו באוניברסית חיפה ועבר השתלמות פוסטדוקטרט באוניברסיטת קולורדו (בולדר) בסיוע מלגת רוטשלד.

ד"ר מהא כרכבי סבאח, חברת סגל במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון, מחקריה מתמקדים בחקר שינויים חברתיים, התנהגות משפחתית ושוויון מגדרי בחברות מתפתחות בכלל ובחברה הערבית פלסטינית בפרט. היא בעלת תואר שלישי בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל-אביב (2015), פוסט-דוקטורט מהמרכז ללימודי מגדר, אוניברסיטת לונדון, אנגליה, SOAS,  כזוכה במלגת ה- ISF ומלגת הות"ת לחוקרים מצטיינים. היא המשיכה לפוסט-דוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב, ופוסט-דוקטורט במכון המפרי לחקר חברתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מחקריה מהשנים האחרונות זיכו אותה במענקי מחקר שונים. המחקר על "הקשר בין השינויים הסוציו-אקונומיים בקרב הנשים הפלסטיניות בישראל לבין גירושין" והמחקר בנושא "פיתוח מדיניות לקידום שוויון מגדרי בישראל: נשים ברשויות המקומיות" זכו במענקי מחקר מטעם משרד המדע.

בנוסף למחקרה על 'נשים כחוצות גבולות אתנו-לאומיים דרך נישואים' אשר זכה במענק מחקר ממכון טרומן, האוניברסיטה עברית.

ד"ר אירה (אירינה) ליאן היא חברת סגל וראשת מדור קוריאה בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית. אירה עוסקת במעמד בינלאומי וניסיונות מיתוג של קוריאה הדרומית עם התמקדות בשני ניסים שהשפיעו על מיקומה של קוריאה בעולם – הנס הכלכלי, הידוע גם בשם "הנס על נהר האן" והנס התרבותי, הידוע גם בשם "הגל הקוריאני." אירה סיימה את הדוקטורט בהנחיית פרופ' מיכל פרנקל וגילי ס. דרורי מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית ועברה השתלמות פוסטדוקטורט באוניברסיטה החופשית בברלין, באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת אוקספורד.

ד"ר יואב קפשוק הוא מרצה במכללה האקדמית כנרת, המחלקה ללימודים רב תחומיים. החל משנת תש"פ הוא ראש החטיבה ללימודי ישראל. יואב העה חוקר אורח ב-LSE בשנים 2018 ו-2019 וב-Peace Research Institute Frankfurt ב-2017. מחקריו מתמקדים בסכסוך הישראלי-פלסטיני, לימודי שלום, פתרון סכסוכים וצדק-מעברי. בעל דוקטורט במדע המדינה ויחסים בינלאומיים מאוניברסיטת תל-אביב (2017). זכה בפרס עבודת הדוקטורט הטובה ביותר לשנת 2018 מטעם האגודה הישראלית למדע המדינה ובפרס המאמר הטוב ביותר על בסיס עבודת דוקטורט לשנת 2018 מטעם העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה