< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: אתרים לגיוס נבדקים למחקר מקוון: הזדמנויות ואתגרים (אייל פאר) (סדרת מעברים) [מקוון] 7.10.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0100403/

ד"ר אייל פאר, (האוניברסיטה העברית), ״אתרים לגיוס נבדקים למחקר מקוון: הזדמנויות ואתגרים״,  יום רביעי ה 7 באוקטובר 2020,  14.30 – 15.30. כתובת הזום למפגש כאן.

השימוש בפלטפורמות אינטרנטיות לגיוס נבדקים למחקר מקוון חווה צמיחה משמעותית בעשור האחרון. לצד הזדמנויות רבות לבצע סקרים וניסויים מקוונים באופן מהיר, זול ויעיל עולים מספר אתגרים בנוגע לאיכות הנתונים, זהות הנבדקים, הגיוון והיציגות שלהם. במפגש נסקור בקצרה את הפלטפורמות הפופולאריות (Amazon MTurk, Prolific, CloudResearch) לאור ניסיון וידע מחקרי שנצבר עליהן.

ד"ר אייל פאר הוא מרצה בכיר לקבלת החלטות בביה״ס ע״ש פדרמן למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית בירושלים. תואר ראשון במדעי התנהגות מהמרכז האקדמי רופין, תואר שני ושלישי בפסיכולוגיה חינוכית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. פוסט-דוקטורט, עם מלגת פולברייט, באוניברסיטת קרנגי-מלון. חבר סגל לשעבר בביה״ס למנהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן. חוקר תהליכי שיפוט וקבלת החלטות בהקשרים של רמאות, ציות ואמון, פרטיות והתנהגות בטוחה ברשת, הגנת הצרכן וצדק חלוקתי. מרצה ומייעץ במחקר התומך קבלת החלטות לגופים ציבוריים וממשלתיים כגון משרד המשפטים, הרשות להגנת הצרכן ועוד.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה