< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // פנייה לקהילה האקדמית: פורום מחקרי עם איחוד האמירויות (מורן זגה, בני מילר)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0093004/

אנו שמחים להודיע על הקמת פורום מחקרי אמירתי-ישראלי-אמריקאי. הפגישה הראשונה התקיימה בשבוע שעבר. הפורום יתמקד בחקר הקונפליקטים באזור וההקשרים הגלובליים שלהם. הפורום ידון גם במשמעויות השונות של הנורמליזציה ביחסים בין איחוד האמירויות וישראל בהקשרים המדיניים והכלכליים, כולל סוגיית הסכסוך הישראלי-פלסטיני. עם התפתחות הפורום, נשמח להזמין מומחים בתחומים שונים להצטרף לפרויקטים מחקריים.

ד״ר מורן זגה ופרופ׳ בני מילר,
המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה