< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: בינוי קריירה אקדמית - גיוסים, קידומים ופיתוח קריירה אקדמית (מרים פאוסט) (סדרת מעברים) [מקוון] 10.8.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0080808/

שבוע טוב

השבוע במעברים:

  1. פרופ’ מרים פאוסט, רקטור אוניברסיטת בר-אילן, “בינוי קריירה אקדמית:  שיחה עם פרופ’ מרים פאוסט על גיוסים, קידומים ופיתוח קריירה אקדמית. יום שני ה 10 באוגוסט 2020, 14.30 עד 16.00. כתובת הזום כאן.

 

פרופ’ מרים פאוסט  היא רקטור אוניברסיטת בר-אילן. היא פרופ’ מן המניין במחלקה לפסיכולוגיה, פסיכולוגית קוגניטיבית וראש המעבדה למוח ושפה במרכז הרב-תחומי לחקר המוח ע”ש גונדה. בעבר שימשה כראש המחלקה לפסיכולוגיה, כיועצת הרקטור לקידום נשים וכסגנית רקטור האוניברסיטה. לפרופ’ פאוסט פרסומים רבים בבמות בינלאומיות  וזכיות רבות במענקי מחקר יוקרתיים. היא הדריכה עד היום מעל ל-70 סטודנטים לתארים מתקדמים. עבודתה המחקרית של פרופ’ פאוסט עוסקת בייצוג המוחי של שפה וכיום היא מתמקדת בעיבוד שפה יצירתית וברשתות סמנטיות בלתי שגרתיות. המחקר התרחב לזיהוי המנגנונים הפסיכולוגיים והמוחיים המעורבים בחשיבה יצירתית.  היא משתמשת במחקריה במגוון טכניקות הכוללות שיטות התנהגותיות, ניתוח רשתות, הדמיה מוחית  ומדידות אלקטרופיזיולוגיות  של פעילות מוחית וחוקרת נבדקים תקינים ונבדקים מקבוצות קליניות שונות.  פרופ’ פאוסט מסיימת בקרוב שתי קדנציות של כהונה כרקטור (שש שנים בסה״כ לאחר שבבר- אילן הייתה נהוגה קדנציה אחת בלבד בת ארבע שנים של הרקטור. כשכסיימה התקופה הראשונה החליט הסנט לשנות את התקנון כדי שתמשיך לכהן כרקטור לתקופה של שתי שנים נוספת).

 

 

  1.  מפגש שאלות ותשובות למגישים למענקי מארי-קירי במחזור הקרוב.  עם גב’ סמדר הירש וגב’ ג’סיקה סטרוואזאייס.  יום שני ה 9 באוגוסט 2020, שעה 20.00 עד 21.30.  כתובת הזום כאן.

 

  1.             גברונית ליס הכהן, דר’ אביטל בינה-פולק, פרופ’ אורית חזן, הטכניון: כישורים בינלאומיים בהשכלה הגבוהה. יום שלישי ה 11 באוגוסט 2020, 14.30 עד 16.00. כתובת הזום כאן .

אנחנו חיים, פועלים, חוקרים ולומדים בעידן גלובלי. אך מה נדרש מאתנו כדי להצליח בעידן כזה? במפגש נכיר את המושג כישורים בינלאומיים ונבחן את משמעותם עבור החברים.ות ברשת “מעברים” כחוקרות וחוקרים באקדמיה הישראלית. בנוסף, המפגש יכלול פעילות בחדרים בהם ינותחו מקרים הרלוונטיים לעולם התוכן של המשתתפים. על מנת שנוכל להערך למפגש, נודה לכם.ן אם תענו על שאלון קצר המצורף בקישור כאן. ניתן למלא את השאלון באופן אנונימי ומילויו נמשך מספר דקות. מילוי השאלון אינו מהווה תנאי להשתתפות במפגש.

רישום לרשת מעברים כאן.  תוכנית מעודכנת, מפגשי עבר ועתיד כאן

שבוע טוב

דוד

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added