< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: מרכיבים חשובים של כתיבת הצעה למענק מחקר תחרותי (יוסף ג'בארין) (סדרת מעברים) [מקוון] 30.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0072823/

בסידרת הרצאות מחקר ניפגש ביום חמישי עם פרופ' יוסף ג'בארין, פקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון,  מרכיבים חשובים של כתיבת הצעה למענק מחקר תחרותי (ISF  ואחרים).

יום חמישי, 30 ביולי 2020, שעה 14.30 – 16.00.   כתובות הזום כאן.  הקידום האקדמי וניהול המחקר תלויים מאד בגיוס כספים מקרנות תחרותיות. ההרצאה תעסוק בכתיבת הצעת מחקר לקרן תחרותית

עם התמקדות בהגשות לקרן המדע הישראלית (ISF). נעסוק בהגדרות של מחקר בסיסי, בניית טיעון והשערה מובילה, מיקום המחקר בספרות הבינלאומית, החידוש, ההקשר של המחקר, ופירוט שיטות המחקר המוצעות.

רישום לרשת מעברים כאן.  תוכנית מעודכנת, מפגשי עבר ועתיד כאן.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה