< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: הערות, טיפים והנחיות עבור מסע כתיבת התזה (יותם הוד) (סדרת מעברים) [מקוון] 23.7.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0071818/

ד”ר יותם הוד, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, הערות, טיפים והנחיות עבור מסע כתיבת התזה

יום שני, 20 ביולי 2020,  שעה 14.30 עד 16.00. קישור לזום כאן.

סטודנטים המעוניינים בכתיבת עבודת תזה מוצאים עצמם, על פי רוב, נכנסים לעולם בלתי מוכר של פרקטיקות מוסדיות ודיסיפלינריות. מטרת הרצאה זו היא להאיר את התהליך הזה, ולהבהיר יותר כל שלב בדרך. זאת בכדי להפחית מעט מהחרדות (בנוגע לתהליך שהוא מלכתחילה מעורר חשש) כמו גם לפתוח אפיקים לפעולות מכוונות יותר בכל שלב בדרך. באופן ספציפי, ההרצאה מכסה נושאים הכוללים את לוח הזמנים של כתיבת התזה, טיפוח מערכת היחסים עם המנחה, תכנון מבנה התזה ועוד.

ד”ר יותם הוד הוא מרצה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. הוא מכהן כעת כראש המגמה לטכנולוגיה בחינוך, כמנהל מרחבי הלמידה העתידניים של LINKS, כעמית Marie Curie החוקר את זהותם של תלמידים כבוני ידע (2018-2020),  וכPI שותף בשני מענקים הממומנים על ידי הקרן הלאומית למדע (למידה בחברה מרושתת; קידום מדע אזרחי בבתי הספר). בשנת 2019 ד”ר יותם הוד זכה בפרס על שם מרדכי ניסן לחוקרי חינוך מצטיינים באוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added