< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: ה-טקווינום סניטטיס: פרקטיקות של איסוף והצגה של ידע רפואי בין ימי הביניים לרנסאנס (נגה שלומי) [אונ תל אביב] 22.6.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0062112/

הציבור מוזמן להרצאתה של נגה שלומי, זוכת פרס פונקנשטיין לשנת תש"פ, במסגרת סמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות, ביום ב, 22.6, בשעה 18:00, בניין גילמן, חדר 144, אוניברסיטת תל אביב.

 

כותרת ההרצאה:

ה-טקווינום סניטטיס: פרקטיקות של איסוף והצגה של ידע רפואי בין ימי הביניים לרנסאנס

 

תקציר ההרצאה:

השם טקווינום סניטטיס )sanitatis Tacuinum )מתייחס לקבוצת כתבי יד רפואיים
מאוירים משלהי ימי הביניים באירופה. החיבורים מציגים מידע פרקטי המבוסס על
התיאוריות הרפואיות בנות הזמן לשמירת הבריאות בחיי היום יום, לצד איורים
מרהיבים, צבעוניים ומלאי פרטים. התוכן, המבנה וצורות הארגון של חיבורים אלה
מבטאים שלב מעבר בין ימי הביניים לרנסאנס. בניגוד לתפיסות מסורתיות
בהיסטוריה של המדע והאמנות התופסות את המעבר בין תקופות אלה כתפנית חדה,
כתבים מסוג זה מצביעים על תהליכים ארוכי טווח ואולי מינוריים בימי הביניים,
אשר הובילו להישגים הידועים של הרנסאנס. ההרצאה תבחן את המסורות
הטקסטואליות מהן התפתח הטקווינום: מדריך הצמחים והרג'ימן סניטטיס
)sanitatis Regimen .)השינויים וההתאמות שנעשו בפרקטיקות הטקסטואליות של
מסורות אלה לצורך הרכבה של הטקווינום סניטטיס יוצגו כמשקפים את תפיסות
הידע וההעדפות האסתטיות המשתנות של בני התקופה. אבקש להראות כיצד בחינה
מקבילה של אופני ייצוג וויזואליים וצורות ארגון ידע משקפת ערכים, ועל כן חשובה
לקריאה של טקסטים, כמו גם לפרשנותם כמקורות היסטוריים.

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 144
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה