חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // פנייה: למענה לשאלון עבור מחקר על "רומן מפתח: קריאה רחוקה ברומן העברי - סיכויים וסיכונים" (יעל דקל) [מקוון]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0061713/

שלום וברכה,

המעבדה הספרותית שמחה להודיע על השקת פרוייקט חדש, "רומן מפתח: קריאה רחוקה ברומן העברי – סיכויים וסיכונים", בהובלת ד"ר יעל דקל.

לפרוייקט זה שלוש מטרות:

א. בניית מאגר מידע ספרותי-פואטי מקיף, ראשון מסוגו, על אודות הרומן העברי, מ'אהבת ציון' לאברהם מאפו (1853) ועד הרומנים הרואים אור בימים אלו ממש. המאגר הספרותי יתבסס על תשובות קהל החוקרים.ות והקוראים.ות לשאלון מפורט, שתעבורנה בקרה ועיבוד על ידי צוות הפרוייקט.

ב. ניתוח התשובות לשאלונים בכלים מגוונים, תוך נסיון להגיע בעזרתן לתובנות משמעותיות בנוגע להיסטוריה של הרומן העברי, לדרכי התפתחותו, לתמורות שחלו בפואטיקה ובדפוסים הנראטיביים שלו, ועוד.

ג. הכנת מצע לדיון ביקורתי בשאלת הסיכויים והסיכונים שהמתודה החישובית מעוררת בחקר הרומן העברי והספרות העברית בכלל.

למידע נוסף ולקישור לשאלון – ראו בקישור המצורף. https://www.lit-lab.bgu.ac.il/the-hebrew-novel

שאלות, הערות והצעות ניתן להפנות לד"ר יעל דקל, דוא"ל: yaelde@bgu.ac.il.

נודה מקרב לב על הפצת הודעה זו הלאה בכל רשימת תפוצה רלוונטית.

בברכה,

ד"ר יעל דקל

ד"ר איתי מרינברג-מיליקובסקי

המעבדה הספרותית | המחלקה לספרות עברית | אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

https://www.lit-lab.bgu.ac.il/the-hebrew-novel

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה