< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: המגפה ומשבר המומחיות (גיל אייל, מיכל רז) [אונ תל אביב / מקוון] 1.6.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0052808/

שלום לכולם,
אנו שמחים להזמינכם לסמינר מחקר מקוון ביום ב׳ 1 ביוני בשעה 18:00
בנושא ״המגפה ומשבר המומחיות״
בהשתתפות פרופ׳ גיל אייל (אוניברסיטת קולומביה), פרופ׳ מיכל רז (אוניברסיטת רוצ’סטר), וד״ר טל ארבל (מכון כהן)
יו״ר שאול קציר

הסמינר יועבר דרך הזום בכתובת:

Password: expert
הארועים הקודמים שלנו מהחודשים ומחצה האחרונים זמינים לצפיה דרך אתר המכון תחת ״ארועים אחרונים במכון״
הם כוללים את הסמינרים האחרונים:

25.5.2020: ״עולם הספרות והמצאת המהפכה המדעית בצרפת של לואי הארבעה עשר״. שיחה עם שאול קציר (מכון כהן), עודד רבינוביץ׳ (הסטוריה, אוניברסיטת תל אביב) ורז חן-מוריס (הסטוריה, האוניברסיטה העברית).

 

18.5.2020: ״מחשבות על האדם והחי בעקבות המגיפה״ בהשתתפות: ד״ר חיים דעואל לוסקי, פרופ׳ עדי אופיר ופרופ׳ חוה יבלונקה.

11.5.2020: ״מצב החרום בין הבריאותי לפוליטי״ בהשתתפות: שי לביא (ראש מכון ון ליר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב), אהוד לם (מכון כהן) ויובל קרמניצר (מכון כהן). יו״ר: שאול קציר (מכון כהן).

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added