< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: מגפת הקורונה בפרספקטיבה היסטורית: מבטים מהמרחב המקומי [ויצמן אונ תל אביב / מקוון] 6.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0050205/

16:00 – 17:15
פתיחה: חגית קריק, האוניברסיטה העברית
מושב ראשון: פּקידוּת ומדיניות ציבורית במאבק במגפות
יו"ר: אליה אתקין, אוניברסיטת בן-גוריון

אייל כתבן, המרכז האקדמי פרס, נדב דוידוביץ', אוניברסיטת בן-גוריון
"מי בעל הבית?": קרנטינה, כבוד ובדיקת העולים בשערי ארץ-ישראל (1929-1919)

יחיאל בר אילן, אוניברסיטת תל-אביב
פקודת בריאות העם המנדטורית, חוק השבות ופרשת ילדי תימן

נטע תלמוד, האוניברסיטה העברית
היסטוריה של הכולרה באימפריה העות'מאנית

17:30 – 18:30
מושב שני: פּחד, אחרוּת וזרוּת בראי מחלות מדבקות
יו"ר: מוטי גולני, אוניברסיטת תל אביב

מיה דואני, מכללת תל חי
הפחד כסוכן היסטורי: הרהורים על המלריה בעמק החולה

רוני מיקל אריאלי, Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, USHMM
פליטים ומגפות באוקיינוס ההודי: קדחת הטיפוס במחנה המעצר במאוריציוס (1945-1940)

ניר זייד, אוניברסיטת תל-אביב
בין איידס לקורונה: המגפה כמחלה חברתית

18:45 – 19:45
מושב שלישי: "מצב חירום" וסֶגֶר – נקודות כניסה ויציאה
יו"ר: אורית רוזין, אוניברסיטת תל אביב

ניצן ליבוביץ', Lehigh University
על מצב החירום כפצע

אלון גן, סמינר הקיבוצים
"ישראל בסכנה": חרדת תקופת ההמתנה וחרדת הקורונה במבט משווה

עמרי שפר רביב, אוניברסיטת בן גוריון
מה ניתן ללמוד מראשיתו של הכיבוש הישראלי בשטחים על "אסטרטגיית היציאה" ממשבר הקורונה?

הכנס יתקיים באמצעות פלטפורמת ZOOM (קישור לכנס יישלח לנרשמים)

קישור להרשמה לכנס

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה