< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: מגפת הקורונה בפרספקטיבה היסטורית: מבטים מגוונים מהמרחב המקומי במאה העשרים [ישראל. מקוון 05/20] דדליין=16.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0040806/

מגפת הקורונה בפרספקטיבה היסטורית: מבטים מגוונים מהמרחב המקומי במאה העשרים
הפורום הבין-אוניברסיטאי של חוקרי המנדט בישראל, יחד עם פורום חוקרי ישראל של המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן באוניברסיטת תל אביב, שמח להכריז על כנס אקדמי מקוון, שיעסוק בהקשרים ההיסטוריים של ההתמודדות עם מגפות ומשברים במאה העשרים.

אנו מזמינות חוקרות וחוקרים להציע הרצאות שתעסוקנה בהיבטים רפואיים, פוליטיים, כלכליים, תרבותיים, משפטיים, חברתיים וסביבתיים של מאבק במחלות, מגיפות, משברים ואסונות טבע. חוקרים ממגוון תחומים העוסקים בחקר פלשתינה-א"י וישראל משלהי התקופה העות'מאנית ועד לשנות המדינה מוזמנים להגיש הצעות לכנס. ההצעות יכולות לכלול בין השאר: נושאים מדעיים ורפואיים; נושאים חברתיים, כלכליים ופוליטיים; חיים בצל מחסור חומרי כבד, שגרת חירום, בהלה, בידוד או הסגר; שיטור ופיקוח על אזרחים; ממשל, חקיקה וצווי חירום; יוזמות קהילתיות; ניקיון, היגיינה וסניטציה; מוסדות בריאות ורווחה; תקשורת ועוד.

הכנס יתקיים ב-6 במאי 2020 בפלטפורמת ZOOM. בכנס תוצגנה הרצאות קצרות, באורך של 10-7 דקות. מועד אחרון להגשת ההצעות: 16 באפריל 2020.

לשאלות והתייעצויות ניתן לפנות לד"ר חגית קריק בכתובת hagitkrik@gmail.com

 

מפרסם ההודעה
זהר וכטל רכזת המכון המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין משרד: 03-6409680 | פקס: 03-6409468 zoharwachtel@tauex.tau.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה