< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // פנייה: סקר מחקרי - עמדות והתנהגויות האוכלוסיה לגבי החזרת המשק לפעילות בתקופת הקורונה (מרכז הידע הלאומי למצבי חירום, אונ חיפה)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0042904/

אנו עורכים סקר לגבי עמדות הציבור בנושא החזרת המשק לפעילות בתקופת הקורונה.

הסקר נעשה כחלק ממחקר שמטרתו להבין עד כמה משבר הקורונה צפוי להשפיע על התנהגות האזרחים. מחקר זה נערך במסגרת מרכז הידע הלאומי למצבי חירום, ע"י חוקרים מאוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית והטכניון. נודה אם תביעו את דעתכם בסקר באמצעות הקישור המצורף: https://bit.ly/3cH2RI1

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה