< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // פנייה: להשתתף במחקר: הוראת הספרות בצורה מקוונת-אתגר או הזדמנות? - שאלון (יעל שגב, אורנה לוין)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0042120/

עולם ההוראה משתנה לנגד עיננו והצורך לשלב ברמה כזו או אחרת את ההוראה המקוונת מתברר כצורך שלא ניתן להתעלם ממנו.

אנו מבקשות לבדוק את חוויית ההוראה המקוונת בספרות מנקודת מבטם של מרצים להוראת ספרות.

התשובות שלכם יסייעו לנו לזהות את הקשיים והאתגרים כמו גם הצלחות הנלוות אל תהליך ההוראה המקוונת בספרות.

מצורף שאלון מחקר אקדמי קצר בנושא – נשמח מאוד שתענו, תתעניינו, ותעבירו הלאה לכל מי שירצה לקחת חלק.

ד"ר יעל שגב, ראש החוג לספרות המכללה האקדמית אחוה
וד"ר אורנה לוין מנהלת אקדמית של מרכז סימולציה "בי", המכללה האקדמית אחוה.

קישור לשאלון

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה