< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // פנייה: להשתתף במחקר על הוראה בימי קורונה - שאלון למרצים (חגית מישר טל)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0040809/

חברים יקרים,

אם אתם מרצים באקדמיה, אנא הקדישו מספר דקות למענה על שאלון מחקר זה בנושא רגשות מרצים כלפי הוראה מרחוק בתקופת הקורונה
https://forms.gle/oX5Cs5N5v4vww2vo9

נודה גם לשיתופים

ד"ר חגית מישר טל, מכון טכנולוגי חולון

ד"ר אריאלה לונברג, מכללה אקדמית גורדון

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה