< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // פנייה: להשתתף במחקר: האם הקורונה גורמת לנו לחשוב מחדש על צורת המגורים שלנו? - שאלון (סיגל עדן אלמוגי, שלי כהן)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0040808/

משבר הקורונה הכניס את כולנו הביתה – את חלקנו הוא הוציא מהבית והעביר לבית אחר, לחלקנו שינה את האופן בו אנו חיים בבית. עבורנו, חוקרות שעוסקות במשמעויות הבית, מה שהפך לשגרה החדשה שלכם ונראה כיומיום, הוא עבורנו נושא למחקר.

הסיפורים שלכם יעזרו לנו להבין טוב יותר את השינויים שהעולם עובר בתקופה החד-פעמית הזו, שינויים שישפיעו על חיינו גם לאחר שהמשבר יחלוף.
מצורף שאלון מחקר אקדמי קצר בנושא – נשמח מאוד שתענו, תתעניינו, ותעבירו הלאה לכל מי שירצה לקחת חלק.

ד"ר סיגל עדן-אלמוגי, פסיכולוגית קלינית ופוסט דוקטורנטית בתחום הפסיכו-גיאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון, וד"ר שלי כהן, אדריכלית, העוסקת בהיבטים חברתיים של המרחב, באוניברסיטת ת"א.

קישור לשאלון

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה