< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // חיפוש שותף למחקר לקראת הוצאת ספר בתחום המקרא.

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0040804/

מבוקש שותף למחקר במקרא לקראת הוצאת ספר שיישא את שם השותף יחד עם שמי (אני פרופסור מן המניין (גימלאי) אוניברסיטת בר אילן. זהו ספר עזר שימושי מאוד, אשר יכול לשרת כל לומד מקרא וחוקר מקרא בכל רמה ( מסטודנט ועד פרופסור מלא) ובכל תחום. הוא כתוב עברית, בעל פוטנציאל להפצה נכבדת הן בארץ והן בחו"ל (לכל מי שמשתמש בקונקןרדנציה או ספרי עזר אחרים בעברית). הספר נמצא בשלב מתקדם. חלקים מן הספר נמצאים כבר כמאמרים העומדים לראות אור. מועסקת עוזרת מחקר- עובדת מחשב, ואני משלם את שכרה מקרן מחקר שלי. המועמד יצטרך להיעזר בה ועליו להיות בעל מקורות כספיים, כגון תקציב מחקר, קרן השתלמות] כדי לשלם לה על עבודתה בגין חלקו במחקר/בספר.

פרטים בטלפון 0773370015 או 0558875470 .

http://bit.ly/2M4b3Zq

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה