< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: עבודה / שביתה [ון ליר / מקוון] שידור ישיר=5.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0040301/

עבודה / שביתה תיאוריה וביקורת Live

בפייסבוק של המכון https://www.facebook.com/events/268156680867559/

באתר המכון https://bit.ly/2R3bFQ7
שיחה שנייה יו"ר: ד"ר שאול סתר
משתתפים: ד"ר עפרי אילני, ד"ר נועם יורן, המשוררת תהל פרוש
העולם עוצר מלכת, המוני אנשים כבר הושבתו מעבודתם, פוטרו או הוצאו לחופשות כפויות, מספר המובטלים מרקיע שחקים – והעתיד איננו ידוע. האם עולם שהוגדר על ידי הכורח לעבוד, הרבה ובמהירות, משתנה לנגד עינינו? ואולי דווקא ההשבתה מעבודה היא הכורח החדש? האם המתווה של שחרור מעבודה כדרך לשחרור דחפי ויצירתי ולאמנסיפציה חברתית קורס בימים אלה? כיצד הפכה השביתה הכללית מאסטרטגיה סוציאליסטית מהפכנית למעשה שלטוני ריכוזי של השבתה המונית? והאם נטמנים בימים אלה הזרעים לסדר חברתי שונה – מיטיב יותר או מזרה אימה?
מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה