< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: ימות המחר: שיחות על משבר הקורונה ופוסט-קפיטליזם [ון ליר / מקוון] שידור ישיר=2.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0040200/

ימות המחר: שיחות על משבר הקורונה ופוסט-קפיטליזם

משתתפים: ד"ר כפיר כהן לוסטיג, ד"ר אלי קוק

כפי שהולך ומתבהר, משבר הקורונה איננו רק משבר בריאותי; הוא משבר המערער על הנחות היסוד הניאו-ליברליות ופותח פתח לחברה פוסט-קפיטליסטית. חברה עתידית כזו לא תהיה מבוססת עוד על עקרון הרווח אלא על מילוי צרכים אנושיים, אוטומציה וחופש מעבודה. העתיד במידה רבה כבר כאן.

הצטרפו לשיחה בין ד"ר כפיר כהן לוסטיג וד"ר אלי קוק שידברו על עקרונות החברה הפוסט-קפיטלסטית, וישאלו מה ניתן ללמוד ממשבר הקורונה על חברה עתידית כזו ומה אנו צריכים לדרוש מהממשלות שלנו ביום שלאחר משבר הקורונה.

האירוע יתחיל בשעה 17:00.
הפגישה תהיה פתוחה לשאלות החל מ-17:30.

https://www.facebook.com/events/684155169021385/

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה