שיתוף // פנייה: שאלון עבור מחקר על מעבר להוראה מקוונת (נגה סברדליק, שאול אורג).

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0032523/

מרצים יקרים,

בעקבות משבר הקורונה, עברנו רובנו ללמד באופן מקוון. זהו שינוי משמעותי שנוגע לכולנו, אם כי סביר להניח שלכל אחד מאתנו תחושות מעט שונות לגבי השינוי. כחוקרים שעוסקים בתגובות לשינוי ארגוני, אנחנו, החתומים מטה, מעוניינים להעזר בכם כדי ללמוד על התגובות לשינוי הנוכחי.

נודה לכם מאוד אם תסכימו להקדיש כ-10 דקות מזמנכם כדי למלא את השאלון שבקישור להלן.
השאלון מכיל מספר שאלות שקשורות למטרות וההעדפות האישיות שלכם, ומיד לאחריהן שאלות על תגובותיכם למעבר להוראה מקוונת.
אנחנו עורכים את המחקר כחלק מפרוייקט רחב היקף שבמסגרתו אנחנו בוחנים גורמים לתגובות השונות וחלק מן התוצרים שלהן.
https://bgupsych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3UZebs9Un3WJKDz

המחקר כפוף לכללי האתיקה שנוגעים למחקר בבני אדם. הנתונים שיאספו ישארו חסויים, ינוחתו רק באופן מסכם (באגרגציה של הנתונים) על ידי צוות המחקר, וישמשו רק למטרות מחקריות. לקראת סוף השאלון, נבקש את רשותכם לפנות אליכם פעם נוספת, בעוד כחודש, למילוי שאלון קצר יותר. במידה ותסכימו לכך, נבקש מכם למלא את כתובת המייל שלכם שתשמש רק לצורך משלוח השאלון השני והצלבתו עם השאלון הראשון.

תודה רבה על שיתוף הפעולה!

ד"ר נגה סברדליק, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' שאול אורג, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה