< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // פנייה: הזמנה להשתתף בסקר מחקרי שנועד לסייע בהכוונת התנהגות הציבור לשם צמצום ומניעה של ההידבקות בנגיף הקורונה (אילן פישר)

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0032522/

חוקרים, מרצים, ועמיתים יקרים,

כחלק מהמאמץ המשותף למאבק בנגיף הקורונה, יצרנו במעבדה לחקר דילמות חברתיות, סקר מחקרי המשלב: מדידה אמפירית והתערבות חברתית לשם שינוי עמדות הציבור.

אנחנו מקווים כי הסקר יסייע באופן מיידי ומשמעותי בשינוי התנהגויות בריאות לשם צמצום ומניעה של ההידבקות בנגיף. כמובן שנשמח גם לפרט את הרקע המחקרי והמדעי ששימש להכנת הסקר.

לשם הצלחת התהליך אנו מבקשים להפיץ את הבקשה המופיעה מטה בקרב אוכלוסייה רחבה ככל הניתן.

נודה לכם באם תוכלו להפיץ את הבקשה הרשומה מטה בקרב סטודנטים, קבוצות פייסבוק ורשתות מדיה חברתית בהן אתם פעילים.

________________________________________________________________

פנייה להפצה ברשת

שלום רב

אני מפנה אליך בקשה להשתתף בסקר שנועד לסייע בהכוונת התנהגות הציבור לשם צמצום ומניעה של ההידבקות בנגיף הקורונה.

תשובותיך לסקר זה הינן בעלות חשיבות רבה ומידית.

לשם כניסה לסקר אנא הכנס לקישור הבא :https://bit.ly/otzrimcorona2020

בתודה על הסיוע החשוב למאבק במניעת הידבקות בנגיף הקורונה.

לאחר מילוי הסקר נשמח גם אם תעביר פנייה זו לאנשים נוספים.

בברכה

פרופ’ אילן פישר וצוות המעבדה לחקר דילמות חברתיות

אוניברסיטת חיפה

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added