< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: לקראת היסטוריה פוליטית של דימוי היהודי (עמוס מוריס-רייך) [אונ תל אביב] 9.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0030715/

הציבור מוזמן להרצאתו של עמוס מוריס-רייך במסגרת סמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות, ביום ב, 9.3.2020, בשעה 16:15, בבניין גילמן, חדר 496, אוניברסיטת תל אביב.

כותרת ההרצאה:
לקראת היסטוריה פוליטית של דימוי היהודי

תקציר:
האם יש דבר שאותו ניתן לכנות "דימוי היהודי"? מתי ובאיזה נסיבות הופיע? ומה הם מאפייניו? בהסתמך על הבנה שדימויים אינם אובייקטים ויזואליים אלא מקום המפגש של נראות ובלתי-נראות, ומתוך הישענות על ענפי ידע ומסורות אינטלקטואליות ממדעי החברה וחקר התרבות, יתמקד החלק הראשון של ההרצאה במספר שאלות וקשיים מתודולוגיים הנוגעים למחקר של דימוי היהודי. בחלק השני של ההרצאה אנסה להדגים את דימוי היהודי באמצעות אילוסטרציות. בחלק האחרון אבקש לטעון שמהצלבה של שאלות שקשורות לטבע של דימויים עם המבנה החברתי-רעיוני של דימוי היהודי עולות שלוש שאלות חשובות: א. מה קורה לדימוי במבנה חברתי-רעיוני שהשתנה? ב. מתי או באיזה נסיבות של מפגש בין הדימוי למציאות יש "פיצוץ"? ג. מה הוא עתיד הדימוי?

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה