< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: שיעור באזרחות: המשטרה והמיעוט בישראל (גיא בן פורת ופאני יובל) [ון ליר, ירושלים] 5.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0012623/

שיעור באזרחות: המשטרה והמיעוט בישראל

ערב דיון לכבוד ספרם של גיא בן-פורת ופאני יובל

Policing Citizens: Minority Police in Israel, (Cambridge University Press)

יו"ר: פרופ' דני פילק

משתתפים: פרופ' אסעד גאנם, ח"כ עאידה תומא סלימאן, אבי ילאו

מגיב: פרופ' גיא בן-פורת

אלימות משטרתית, התנגשויות אלימות בין משטרה וקבוצות מיעוטים, או לחילופין הזנחה ונוכחות מועטה מדי של משטרה בשכונות הסובלות מפשע ואלימות, אינן מקריות פעמים רבות אלא משקפות יחסים חברתיים ומציאות פוליטית. פרקטיקות של "שיטור יתר" הכוללות עיכובים, חיפושים ומעצרים ואף אלימות משטרתית, לצד "שיטור חסר" שבו אזרחים מופקרים לאלימות ופשיעה הם שני צדדים של אי שוויון אזרחי. האופנים שבהם אזרחים חווים משטרה ושיטור מלמדים על המורכבות של האזרחות המודרנית. הציבור הרחב בישראל נחשף על פי רוב בעיקר לאירועים דרמטיים כמו ירי של שוטרים בצעירים יוצאי אתיופיה או באזרחים ערבים. אולם, אירועים יום-יומיים, ומפגשים שגרתיים לכאורה בין שוטרים לאזרחים, חשודים או קורבנות פשיעה, חשובים לא פחות. הספר בוחן באופן ביקורתי את המושג "ביטחון" ומשרטט היררכיה של אזרחות בישראל.

האירוע יתחיל בשעה 18:00

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה