< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: ממנגנון תורשה לאפקט סטטיסטי: פרנסיס גולטון ורגרסיה לממוצע (אדם קרשניאק) [אונ תל אביב] 20.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0011819/

הציבור מוזמן להרצאתו של אדם קרשניאק במסגרת סמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות, ביום ב, 20.1.2020, בשעה 18:00, בבניין גילמן, חדר 449, אוניברסיטת תל אביב.

כותרת ההרצאה:
ממנגנון תורשה לאפקט סטטיסטי: פרנסיס גולטון ורגרסיה לממוצע

תקציר:
פרנסיס גולטון (1822-1911) הוא דמות מרכזית בהתפתחות המדע במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, ובפרט בהתפתחות הסטטיסטיקה והביולוגיה האבולוציונית. ההרצאה תעסוק בעבודתו של גולטון סביב השנים 1877-1889; עבודה שהתמקדה בהסבר דפוסי תורשה באוכלוסיות והולידה בין היתר את מדד הרגרסיה המשמש לניתוח נתונים בכל ענפי המדע הכמותיים. פילוסוף המדע הנודע איאן האקינג טוען כי עבודה זו של גולטון היא הדוגמא הראשונה בהיסטוריה של המדע להסבר סטטיסטי-אוטונומי, כלומר הסבר אשר מבאר תופעה על ידי דדוקציה שלה מתכונות סטטיסטיות מופשטות ולא על ידי תיאור הסיבות או המנגנונים שיוצרים אותה. חוקרים שנדרשו לסוגיה בשנים האחרונות מסכימים במידה רבה עם תיאור זה של עבודתו של גולטון. בהרצאה זו אטען כי התיאור הזה של עבודתו של גולטון שגוי; אף על פי שתרומתו של גולטון היא צעד חשוב בהתפתחות החשיבה הסטטיסטית, לא ניתן למצוא בעבודתו דוגמא להסבר סטטיסטי-אוטונומי. הסבר כזה הופיע רק בשלב מאוחר יותר בהיסטוריה של הסטטיסטיקה. (ההרצאה מבוססת על מחקר משותף עם אהוד לם)

https://drive.google.com/file/d/1sGa9ynPIzo-Rw2_nK4IMAhmBgVNWZBhT/view?usp=sharing

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה