< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: תיאולוגים, נביאים וסוכני ידע אחרים בראשית ימי האוניברסיטה (איילת אבן עזרא) [אונ תל אביב] 13.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0010806/

Ecstasy in the Classroom: Trance, Self, and the Academic Profession in Medieval Paris

הציבור מוזמן לערב המוקדש לספרה של איילת אבן עזרא, Ecstasy in the Classroom: Trance, Self, and the Academic Profession in Medieval Paris, במסגרת סמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות, ביום ב, 13.1.2020, בשעה 18:00, בבניין גילמן, חדר 449, אוניברסיטת תל אביב. במסגרת הערב ידברו

  • איילת אבן עזרא (האוניברסיטה העברית)
  • ברברה מאייר (אוניברסיטת תל אביב)
  • יוסי שוורץ (אוניברסיטת תל אביב)כותרת האירוע:
    תיאולוגים, נביאים וסוכני ידע אחרים בראשית ימי האוניברסיטה.

    תיאור קצר:
    הערב חוגג את יציאתו של ספרה החדש של איילת אבן עזרא, העוסק בדיוניהם של תיאולוגים באוניברסיטה הצעירה של פריז שדנו בחוויה האקסטטית, באמונה ובאופן בו מתגלים בהם תפיסות חדשות של העצמי, ובבעיות שהטרידו אותם עצמם כבעלי מקצוע המחפשים את מקומם החברתי והתרבותי ברגע קונקרטי ומכריע בהיסטוריה של הידע.

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה