הרצאה: מה ניתן ללמוד על האינטרקציות החברתיות והאינטלקטואליות בירושלים מתפוקת הספרים שלה בימי הביניים? (מרב מאק) (סדרת קולות העיר) [פוליס, ירושלים & מקוון] 13.4.22

Since antiquity Jerusalem has served as a center for writers, theologians, poets, and thinkers. However, it has also endured a great number of wars that relinquished its libraries and manuscripts. Against all odds, hundreds of… להמשך קריאה