ניוזלטר רמה [26 במאי 2019]

ברוכים הבאים לניוזלטר רמה [26 במאי 2019]

קול קורא למרצות ולמרצים באוניברסיטאות ובמכללות

ימי דמוקרטיה באוניברסיטאות
29-27 במאי 2019

ספר חדש

 

אריך אוארבך

  

  ספרות, היסטוריה, היום האחר  
  אסופת מאמרים  

 

ערך: גלילי שחר
תרגמה מגרמנית: רות גינזבורג

הוצאת ביאליק 2019

 

היום לפני...

26 במאי 1986

האיחוד האירופי מאמץ את דגל אירופה