< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // קריאה למרצות ולמרצים - ימי דמוקרטיה באוניברסיטה, 27-29.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9052321/

שלום עמיתים ועמיתות,
אנו קוראים לכם\ן להצטרף לפעולה אקדמית ואזרחית ולהקדיש חלק משיעורכם\ן השבוע — בימים שני, שלישי, ורביעי– להוראת הדמוקרטיה. אנו קוראים ליוזמה זאת מאחר שהכנסת הנכנסת עלולה לחוקק חוקים שישנו את יסודות המשטר הדמוקרטי בישראל.
כמרצים וכמרצות במוסדות ציבוריים, אוניברסיטאות ומכללות, אנו אחראים לדון עם תלמידנו על השינוי המהותי העלול להתרחש במוסדות המדינה, ובכך לתרום את חלקנו לדיון ציבורי מושכל.
להצטרפות ליוזמה, אנא היכנסו לאתר:
https://www.atzuma.co.il/demanduni
עד היום הודיעו כ- 180 חברים\רות, מהסגל הבכיר והזוטר, על כוונתם להשתתף ביוזמה.
.
אנו מודים לאגודה הישראלית למדע המדינה אשר אמצה את היוזמה באופן רשמי וקראה לכל מדעני המדינה בארץ להצטרף אליה. אנו מקווים כי אגודות מקצועיות בתחומים אקדמיים נוספים יביעו תמיכה דומה ביוזמה זאת, ויעודדו דיון על מקומה של הדמוקרטיה במכלול חיי התרבות והחברה.
שינויי החקיקה המוצעים הם למעשה שינוי בפילוסופיה משטרית: ממשטר המאופיין בשוויונית בין אזרחים בפני החוק ושתכליתו לפעול למען הציבור תוך שמירת אמונו במוסדותיו, למשטר בו יש כללי משחק חדשים המשרתים את המנהיגים, את ריכוז העוצמה בידיהם, ואת המשך שלטונם.
אין מדובר אם כן בנושאים פוליטיים שנויים במחלוקת בתחומי כלכלה, בטחון, או שלום: מה שעומד על הפרק היום הוא אופי המשטר ומשמעות האזרחות במשטר דמוקרטי. לכן בין התומכים ביוזמה אנשים מכל הקשת הפוליטית.

כמי שהאינטרס הציבורי לנגד עיניהם והערכים המכוננים של החברה הישראלית מנחים אותם, אנו רואים חובה לעצמנו להתריע על תהליכים אלו, ולדון על משמעותם עם תלמידינו, בדיון פתוח, חופשי, ומשכיל המכיל את כל גווני הדעה בחברה. אנו קוראים לסטודנטים\יות לקחת חלק פעיל בדיון זה.

בברכה,

דן אבנון, האוניברסיטה העברית
אווה אילוז, האוניברסיטה העברית
מיכל שמיר, אוניברסיטת תל אביב
אורית קדר, האוניברסיטה העברית
גיא בן פורת, אוניברסיטת בן גוריון
איל חוברס, אוניברסיטת תל אביב

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה