ניוזלטר רמה 394 [11.1.24]. הודעות שפורסמו בין התאריכים 8 - 11 בינואר 2024