< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס "עם ועולם" למאמר מצטיין בהיסטוריה [החברה ההיסטורית] דדליין=1.3.24

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/4011104/

פרס "עם ועולם" למאמר מצטיין בהיסטוריה בשפה העברית יוענק זאת השנה השמינית, על-ידי החברה ההיסטורית הישראלית בשיתוף העמותה ע"ש שלמה ובלה ברטל לקידום המחקר ההיסטורי בישראל (ע"ר).
מחברים ומחברות מאמרים מוזמנים להגיש מועמדות לפרס. הפרס יוענק למאמרים מכל תחומי חקר העבר ובכללם היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל וארץ ישראל, תולדות המזרח התיכון, תולדות האמנות, ארכאולוגיה, פולקלור, לימודי תרבות ועוד.
אפשר להגיש כמועמד לפרס מאמר שראה אור בשנתיים האחרונות, בלשון העברית (שלא הופיע קודם בלועזית), שמחברו הוא תושב ישראל.
על מנת להבטיח הזדמנות שווה לכל, אנו פונים בבקשה להמלצה על מאמרים מצטיינים גם אל מערכות כתבי עת ועורכות/ עורכים ראשיים בהוצאות האקדמיות.
יש לשלוח אלינו:
1. עותק אחד של המאמר;
2. מכתב מנומק מאת המחבר/ת המסביר תרומתו הייחודית של המאמר;
3. פרטי התקשרות עם המחבר/ת .
יש לשלוח את כל החומרים בקבצים דיגיטליים לכתובת: kol@history.org.il נא לציין בשורת הנושא: פרס עם ועולם -מאמר
למידע נוסף כתבו אל: kol@history.org.il
תאריך אחרון להגשה: 1 במרץ 2024

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה