< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס "עם ועולם" לספר מצטיין בהיסטוריה [החברה ההיסטורית] דדליין=1.3.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4011101/

פרס “עם ועולם” לספר מצטיין בהיסטוריה בשפה העברית יוענק זאת השנה השמינית, על-ידי החברה ההיסטורית הישראלית בשיתוף העמותה ע”ש שלמה ובלה ברטל לקידום המחקר ההיסטורי בישראל (ע”ר).
מחברים ומחברות והוצאות לאור מוזמנים להגיש מועמדות לפרס. הפרס יוענק לספרים מכל תחומי חקר העבר ובכללם היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל וארץ ישראל, תולדות המזרח התיכון, תולדות האמנות, ארכאולוגיה, פולקלור, לימודי תרבות ועוד.
אפשר להגיש כמועמד לפרס ספר שראה אור בארבע השנים האחרונות, בלשון העברית, שמחברו הוא תושב ישראל.
על מנת להבטיח הזדמנות שווה לכל, אנו פונים בבקשה להמלצה על ספרים מצטיינים גם אל מערכות כתבי עת ועורכות/ עורכים ראשיים בהוצאות האקדמיות.
להגשת מועמדות יש לשלוח ארבעה עותקים של תיק המועמד/ת, הכוללים את המסמכים הבאים:
1. ארבעה עותקים של הספר (העותקים לא יוחזרו);
2. מסמך קורות חיים הכולל פרטי התקשרות;
3. מכתב מאת המועמד/ת, המפרט את תרומת הספר לחקר העבר ואת הקשריו התרבותיים והחברתיים;
אפשר לשלוח את תיקי המועמדות בדואר לכתובת:
החברה ההיסטורית הישראלית, ת”ד 4087, ירושלים 9110401
או להגישם ישירות למשרדנו בכתובת: רחוב ביתר 2, בית הטיילת, ירושלים.
נא לציין על המעטפה: “מועמדות לפרס עם ועולם”
בנוסף יש לשלוח עותק אלקטרוני של התיק (לא כולל הספרים) בקובץ אחד אל: kol@history.org.il
נא לציין בשורת הנושא: מועמדות לפרס עם ועולם – ספר
המועד האחרון להגשת מועמדות: 1 במרץ 2024
אנא ודאו כי קיבלתם אישור על קבלת החומר במייל חוזר בתוך שבועיים מהמועד שנשלח לכתובתנו.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added