ניוזלטר רמה 132 [13 במאי 2020]

ניוזלטר רמה

גיליון 132

13 במאי 2020

מרד הסטודנטים בפריז, מאי 1968

זה הזמן לחשוב על תרגום או עריכת הספר שלך לאנגלית

כדי ללמוד איך להכין הגשה מוצלחת למענק הספרים של הקרן הלאומית למדע

(בלוג שיווקי)

הודעות חדשות

שהתפרסמו בין 10 - 13 במאי 2020

הצטרפו להדרכות רמה:

הדרכה לגלישה באתר

18.5 בשעה 11:00

הדרכה להפצת הודעות

18.5 בשעה 12:00

אורך הדרכה 30-40 דקות