< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: היערכות רשויות מקומיות למצבי חירום (יונה יהב) [אונ חיפה / מקוון] 13.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0051316/

הרשות המקומית נחשבת בעיני כולם כ"לבנת היסוד" בנושא ההתמודדות עם מצבי חירום, אולם המשאבים הנתונים בידי ראשי הרשויות להיערכות למצבים אלה מוגבלים.

מר יונה יהב שימש כראש העיר חיפה בין השנים 2003-2018, במהלכן חוותה העיר מספר ארועי חירום, כאשר הבולטים בהם הם מלחמת לבנון ב- 2006, במהלכה נפלו טילים בתוככי העיר, ושריפות הענק שפגעו בשכונות ובין שכונות בעיר בנובמבר 2016.

בהרצאה יחלוק מר יהב את נסיונו ותובנותיו בעניין היערכות רשויות מקומיות לאירועים מעין אלה, במהלכם נאלצים תושבי הרשות והעומד בראשה להתמודד עם אתגרים שלא חוו בעבר.

13.5.20, 14:00-16:00

הקישור להרצאה ופרטים נוספים מופיעים בכתובה הבאה: https://zoom.us/j/95533424746

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה