ניוזלטר רמה 131 [9 במאי 2020]

ניוזלטר רמה

גיליון 131

9 במאי 2020

בחודש מאי מתקיים בסקוטלנד ובאירלנד פולחן האש הקלטי "בלטיין" לאלת האביב

הודעות חדשות

שהתפרסמו בין 7 - 9 במאי 2020

הצטרפו להדרכות רמה:

הדרכה לגלישה באתר

10.5 בשעה 19:00
11.5 בשעה 14:00
18.5 בשעה 11:00

הדרכה להפצת הודעות

10.5 בשעה 20:00
11.5 בשעה 15:00
18.5 בשעה 12:00

אורך הדרכה 30-40 דקות