< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // כתב עת: עיונים בשפה וחברה. גיליון מיוחד בנושא ויזואליזציה בשיח ובתקשורת במוסדות בישראל (עירית קופפרברג, עינב ארגמן) [עברית, אנגלית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0050906/

"עיונים בשפה וחברה" הוא כתב העת של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה. זהו כתב עת בין-תחומי שפיט, המציע במה אקדמית לחוקרים העוסקים בלשונות השונות המדוברות בישראל מן ההיבט החברתי-תרבותי. מטרתו לשקף ולהפיץ את המחקר הנערך בישראל ולשרת חוקרים מדיסציפלינות שונות העוסקות בחקר שפה וחברה. מתפרסמים בו מאמרים מתחומים כגון בלשנות, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, תקשורת, חינוך, תרגום ועוד. המאמרים יכולים לעסוק בתחומים אלו מן הבחינות התיאורטית, האמפירית, התיאוּרית והמעשית.

עיונים בשפה וחברה" 13 (1) –2020
גיליון מיוחד בנושא ויזואליזציה בשיח ובתקשורת במוסדות בישראל
עורכת כתב העת: פרופ' עירית קופפרברג; עורכת עורכת: ד"ר עינב ארגמן

תוכן העניינים
עינב ארגמן ויעל מילוא-שוסמן מבוא: ויזואליזציה ושפה ויזואלית במוסדות [עברית ואנגלית] 31-9
הבעת תודה לשופטים האנונימיים של כתב העת [עברית ואנגלית] 32
מאמרים
דן שגיב חצוב בגוף: להטביע ידע תרבותי הוראת הנגינה הקלסית בקונסרבטוריונים בישראל 49-33
הדס נצר-דגן חיות דמיוניות וגורי אדם: דימויים חזותיים ומילוליים בהבנייתו של מוזיאון הילדים הישראלי בחולון כמרחב שמיטיב עם ילדים 66-50
יעל מילוא-שוסמן ורחל זבה מעבר לצורה ולתוכן: סוגות של תצוגה על קירות הכיתה בבית הספר יסודי 89-67
עינב ארגמן גילויים גופניים של מִדרג (היררכיה) בין עמיתים (סטודנטים): מחשבות על התרבות האקדמית והישראלית [אנגלית] 115-90
אורן הבר אידיאולוגיות לשוניות בנוף של מכללה למורים בירושלים [אנגלית] 153-116
עומר קינן האם #כולנו_יוסף_סלמסה? שימוש של צעירים ממוצא אתיופי בהאשטג כחלק ממחאתם נגד אלימות משטרתית 171-154
אביבית אגם-דאלי "עוד לא אכלנו שום דבר": פרסומות, כרזות ותוויות מזון ביצירתו של אוטה וליש 194-172
הילה קרס ערבית כאלמנט ויזואלי בשילוט לדוברי עברית: בין המובן מאליו לפרובוקציה 213-195
ספרים ועוד
איילת כהן משולחנה של עורכת מדור הביקורת [עברית ואנגלית] 215-214
יאיר אור ע' דהאמשה וי' שוורץ (עורכים) (2018). שמות מקומות וזהות מרחבית בישראל-פלסטין: יחסי רוב-מיעוט, השכחה וזכרון. תל אביב: רסלינג 224-216
סיגל נגר-רון ט' עמיר (עורכת) (2017). תמרורות- פמיניזם ומרחב בישראל. תל-אביב: הוצאת מודן וחרגול 232-225
מיכל צלרמאיר האם הכתיבה היא פרקטיקה משחררת או מדכאת?

C. Weth & K. Juffermans (eds.) (2018). The Tyranny of Writing: Ideologies of the Written Word. London: Bloomsbury 241-233
אלדעה ויצמן
R. Weissbrod & A. Kohn (2019). Translating the Visual: A Multimodal Perspective. New York and London: Routledge. [אנגלית] 248-242]

תקצירים [עברית ואנגלית] 252-249

Table of Contents
9-31 Visualization and visual language in institutions: An introduction [Hebrew & English] Einav Argaman and Yael Milo-Shussman
32 A thank-you note to the reviewers [Hebrew & English]
Articles
33-49 Imprinted in the body: Ingraining cultural knowledge in classical instrumental instruction in conservatories in Israel [Hebrew] Dan Sagiv

50-66 Imaginary animals and human cubs: Visual and literal images within the construction of the Israel children's museum as a benevolent space for children [Hebrew] Hadas Nezer-Dagan
67-89 Form, content, and beyond: Genres of classroom wall display [Hebrew] Yael Milo-Shussman and Rachel Sebba
90-115 Embodied manifestations of peer-hierarchy among students in higher education: Reflections on the academic and the Israeli culture Einav Argaman
116-153 Language ideologies in the landscape of a teachers' College Oren Haber

154-171 Are #We_All_Yosef_Salamsa? The use by young adult Israelis of Ethiopian origin of visualization means on Facebook, as part of their protest against police violence [Hebrew] Omer Keynan

172-194 "We haven’t eaten a thing yet": Food advertisements, posters, and labels in Otte Wallish’s oeuvre [Hebrew] Avivit Agam Dali
195-213 Arabic as a visual element in signage for Hebrew speakers: Between the obvious and the provocative [Hebrew] Hilla Karas

Books and More
214-215 From the desk of the section editor [Hebrew & English] Ayelet Kohn
216-224 A. Dahamshe & Y, Schwartz (eds.) (2018). Place Names And Spatial Identity in Israel-Palestine: Majority-Minority Relations, Oblivion and Memory. Tel-Aviv: Resling. [Hebrew] Yair Or
225-232 A. Tula (ed.) (2017). Tamrurot- Feminism and Space in Israel. Tel-Aviv: Modan anf Xargol [Hebrew]
Sigal Nagar-Ron
233-241 Is writing a liberating or depressing practice? C. Weth & K. Juffermans (eds.) (2018). The Tyranny of Writing: Ideologies of the Written Word. London: Bloomsbury [Hebrew] Michal Zellermayer
242-248 R. Weissbrod & A. Kohn (2019). Translating the Visual: A Multimodal Perspective. New York and London: Routledge. Elda Weizman
249-252 Abstracts [Hebrew & English]

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה