< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ניוזלטר: זמן איראן 70 - המשטר באיראן נגד "הרפואה האסלאמית" בצל הקורונה (מרים נסימוב) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0050907/

זמן איראן מס' 70 • 6 במאי 2020
המשטר באיראן נגד "הרפואה האסלאמית" בצל הקורונה
ד"ר מרים נסימוב

מרכז אליאנס ללימודים איראניים- אוניברסיטת תל אביב

ההתפרצות של וירוס COVID-19 ובעקבותיה התפשטותה המהירה של מגפת הקורונה באיראן בפברואר 2020, אילצה את הרשויות במדינה להתמודד עם תופעת לוואי הולכת ורווחת של מרפאים אלטרנטיביים שהציעו רפואות ושיקויים המבוססים להגדרתם על "רפואה אסלאמית" כמזור למחלה

https://humanities.tau.ac.il/Zman_Iran_70

מפרסם ההודעה
מרכז אליאנס ללימודים איראניים אוניברסיטת ת"א רמת אביב, ת"א 69978 *************************** טל. 03-6409510 פקס. 03-6406665 irancen@tauex.tau.ac.il Email https://humanities.tau.ac.il/iranian
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה