< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מוסדות ואנשים // בית מורשת משטרת ישראל

Message URL: https://www.hum-il.com/message/police/

Israel Police Heritage Centre

בית מורשת משטרת ישראל מציג למבקרים בו את סיפורם של ארגוני השיטור וביטחון הפנים בארץ, למן סוף התקופה העות’מנית ועד לימינו. מלבד היותו מוזאון ואתר הנצחה לחללי המשטרה, עוסק בית המורשת בעידוד המחקר האקדמי אודות המשטרה, ההיסטוריה שלה ותפקידיה בחברה הישראל. בין היתר, מסייע בית המורשת לחוקרים לגשת למסמכים ארכיוניים, מארגן כנס שנתי המוקדש לנושאים אלה ויוזם כתב עת אקדמי שפיט, שישמש במה למחקרים העוסקים בהן.

בית המורשת מארח חוקרים העוסקים בתולדות החברה בישראל ובתקופת המנדט, בין אם הם מתעניינים במשטרה עצמה או בסוגיות שונות בהיסטוריה הישראלית, אשר ניתנות לבחינה דרך מקורות ארכיוניים משטרתיים. כמו כן, חוקרים העוסקים בגנאולוגיה ומעוניינים לאתר מידע על קרוביהם, ששירתו בארגוני השיטור בארץ.

Message publisher
מערכת רשת מדעי הרוח והחברה. לעשיית מנוי לרשת, לחצו כאן - https://goo.gl/wqRmyg
Full address
המכללה הלאומית לשוטרים, שד' וירג'ינה 1, א"ת בית שמש מערב
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added